Beeld2

15 Jaar Stop Kinderarbeid

Lees verder

Samen stoppen we kinderarbeid

Geen kind hoort te werken – ieder kind heeft recht op goed onderwijs, het recht om te spelen en om écht kind te zijn. Kinderarbeid houdt armoede in stand. Het bestrijden ervan biedt ontwikkeling en betere kansen voor iedereen.

Lees verder

Kinderarbeidvrije zones

Een kinderarbeidvrije zone (child labour free zone) is een gebied - bijvoorbeeld een dorp of een plantage - waar iedereen ervan overtuigd is: 'Geen kind hoort te werken, ieder kind moet naar school!'. Leerkrachten, lokale autoriteiten, dorpshoofden, werkgevers ouders en kinderen werken samen om alle kinderen uit het werk te halen en naar school te brengen. Kinderarbeid wordt niet langer geaccepteerd, want álle kinderen hebben recht op goed, voltijds dagonderwijs.

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen alle kinderen naar school. Met lokale instanties worden binnen bestaande gemeenschapsgroepen activiteiten opgezet om de rechten van alle kinderen te waarborgen. Volwassenen leren dat zij ook zonder het inkomen van hun kinderen kunnen rondkomen, door deel te nemen aan spaar-en leengroepen en inkomsten genererende activiteiten. Armoede is geen excuus.

Lees verder

Uitgelicht