Beeld2

Elektronicabedrijven doen nog veel te weinig tegen kinderarbeid in de goudmijnbouw

Elektronicabedrijven hebben onvoldoende aandacht voor het bestrijden van kinderarbeid in goudmijnen. Dit blijkt uit onderzoek van SOMO in opdracht van Stop Kinderarbeid. Alleen Fairphone en Microsoft geven aan actief betrokken te zijn bij initiatieven in de mijnbouw waarin ook kinderarbeid wordt bestreden. Geen enkel elektronicabedrijf weet precies waar het goud dat zij gebruikt vandaan komt en of dit met behulp van kinderarbeid is gewonnen.

Gedwongen door Amerikaanse wetgeving zijn elektronicabedrijven wel actief als het gaat om het weren van conflictmineralen in hun producten. Hiermee laat de sector zien in staat te zijn een verandering teweeg te kunnen brengen. Helaas staat het uitbannen van kinderarbeid bij de winning van mineralen nog niet goed op de radar. Alleen Apple, Acer en wederom Fairphone hebben aanvullend beleid tegen kinderarbeid dat verder gaat dan de industriestandaard. Toch reiken ook deze gedragscodes niet tot aan de goudmijnbouw.

Het is opvallend dat vooral de onderdelenfabrikanten weinig doen tegen kinderarbeid, maar ook Ericsson als consumentenmerk laat weinig activiteit zien.

Nederlandse bedrijven

De verschillen zijn ook duidelijk bij de Nederlandse bedrijven die meewerkten aan het onderzoek. Waar Fairphone echt vooroploopt, lijkt NXP slechts aan de minimale verwachtingen te voldoen. Philips is als een van de initiatiefnemers van het ‘conflict vrije tin initiatief’ (CFTI) al langer actief bij het verduurzamen van de mijnbouw en is ook op het gebied van goud betrokken bij verschillende initiatieven.

Zorgplicht

Bedrijven hebben volgens internationale richtlijnen een ‘zorgplicht’ (due diligence) om kinderarbeid in hun hele productieketen te bestrijden. “Dat betekent dat bedrijven moeten uitzoeken waar hun goud vandaan komt, welke spelers in hun ketens actief zijn en welke risico’s er zijn op misstanden. Deze risico’s en misstanden moeten vervolgens worden aangepakt.”, zegt Sofie Ovaa, programma manager van Stop Kinderarbeid.

Een mobieltje moet niet alleen in de fabriek ‘kinderarbeidvrij’ geproduceerd zijn, maar ook de grondstoffen die gebruikt worden moeten zonder kinderarbeid gedolven en verwerkt zijn. Toch is er geen enkel elektronicabedrijf dat precies weet waar het goud dat zij gebruikt vandaan komt en of dit met behulp van kinderarbeid is gewonnen. Daarom roept Stop Kinderarbeid met de campagne ‘goud in handen’ bedrijven op om serieus werk te maken van de bestrijding van kinderarbeid in hun hele keten.

1 miljoen kindarbeiders

Wereldwijd werken er meer dan één miljoen kinderen in de goudmijnbouw. Het goud dat zij winnen, kan uiteindelijk ook terecht komen bij elektronicafabrikanten die het gebruiken voor het maken van onze mobiele telefoons, computers en andere consumentenelektronica.

“67,9% van de Nederlanders vindt dat elektronicaproducten die door kinderarbeid zijn gemaakt, of grondstoffen bevatten die verkregen zijn door kinderarbeid, verboden moeten worden. Bovendien is meer dan de helft bereid om meer te betalen voor producten waarin goud verwerkt is dat niet is verkregen door kinderarbeid. Stop Kinderarbeid roept de sector op om zich hard te maken om eerlijk gedolven goud te krijgen en samen te werken aan een verbeterplan.”, aldus Ovaa.

>> Download het overzicht

>> Download de individuele scores