Europarlementariërs stellen indringende vragen over aanpak kinderarbeid in schoenenindustrie

De Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten (CDA) en Thijs Berman (PvdA) hebben samen aan de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken een serie vragen gesteld over kinderarbeid in de schoenenindustrie. Aanleiding daarvoor is het rapport ‘Waar de schoen wringt’ dat SOMO heeft gemaakt in opdracht van de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’.

Ook de uitkomst van het eigen onderzoek van Stop Kinderarbeid, waaruit bleek dat veel bedrijven niet reageerden op vragen over hun aanpak van kinderarbeid of daarover weinig of niets te melden hadden, waren aanleiding voor Oomen en Berman om de Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger (HV) om actie te vragen.

Actieve ‘schoenenendiplomatie’

Oomen en Berman willen van de Hoge Vertegenwoordiger Catherine Ashton weten of zij bereid is om kinderarbeid en schending van arbeidsrechten in de schoenensector aan de orde te stellen in haar relaties met landen die veel schoenen voor de Europese markt produceren. Dit zijn met name: China, India, Vietnam en Brazilië. Daarnaast zou ze ook de mogelijkheden moeten onderzoeken om die regeringen te betrekken bij het oplossen van de problemen. De Europarlementariërs willen verder dat Ashton aanvullend onderzoek laat doen naar kinderarbeid en andere mensenrechtenschendingen in de wereldwijde leren schoenen industrie en dat zij met aanbevelingen komt hoe alle betrokkenen samen aan oplossingen kunnen werken.

Transparantie en concreet plan van aanpak

Aan de Europese Commissie worden bovenstaande vragen ook gesteld, maar van hen worden nog meer concrete stappen gevraagd. Zo willen de parlementariërs dat de Commissie met de Europese schoenenindustrie gaat werken aan volledige ketentransparantie, en samen met hen met een concreet plan van aanpak komt om schendingen van arbeids- en mensenrechten in de hele keten aan te pakken.

EU-India vrijhandelsverdrag

Verder willen Oomen en Berman dat deze kwestie ook in de onderhandelingen over het EU-India vrijhandelsverdrag aan de orde wordt gesteld. De EU heeft een groot meningsverschil met India of arbeids- en mensenrechten en een klachtenprocedure daarover in het verdrag moeten worden opgenomen. De EU vindt van wel. Oomen en Berman grijpen de ‘kwestie schoenen’ aan om opnieuw te pleiten voor zo’n ‘klachtenprocedure’ (in EU-jargon een geschillenbeslechtingmechanisme) en voor het betrekken van maatschappelijke organisaties daarbij.

MVO strategie

Oomen en Berman vragen zich ten slotte af wat de nieuwe EU-strategie voor Maarschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor de schoenenkwestie. Zij vragen wat de Commissie in het licht van deze strategie nog meer kan doen om kinderarbeid en andere schendingen van mensenrechten te bestrijden in productieketen van Europese schoenenbedrijven.

De verwachting is dat de beantwoording van de vragen zo’n zes weken in beslag zal nemen.