Beeld2

Kinderarbeidvrije zones

Een kinderarbeidvrije zone (child labour free zone) is een gebied - bijvoorbeeld een dorp of een plantage - waar iedereen ervan overtuigd is: 'Geen kind hoort te werken, ieder kind moet naar school!'. Leerkrachten, lokale autoriteiten, dorpshoofden, werkgevers ouders en kinderen werken samen om alle kinderen uit het werk te halen en naar school te brengen. Kinderarbeid wordt niet langer geaccepteerd, want alle kinderen hebben recht op goed, voltijds dagonderwijs.

Alle vormen van kinderarbeid

Binnen een kinderarbeidvrije zone wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van kinderarbeid; ieder kind heeft recht op onderwijs. De focus ligt niet op kinderarbeid in specifieke sectoren of zogenaamde 'ergste vormen van kinderarbeid', maar op álle kinderen die werken en niet naar school gaan.

Kracht van de gemeenschap

Als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen alle kinderen naar school. Met lokale instanties worden binnen bestaande gemeenschapsgroepen activiteiten opgezet om de rechten van alle kinderen te waarborgen. Volwassenen leren dat zij ook zonder het inkomen van hun kinderen kunnen rondkomen, door deel te nemen aan spaar-en leengroepen en inkomsten genererende activiteiten. Armoede is geen excuus.

Extra aandacht voor voormalig kindarbeiders

Om voormalig kindarbeiders voor te bereiden op het reguliere onderwijs, worden overbruggingsprogramma’s opgezet. Binnen het reguliere onderwijs is speciale aandacht voor deze kinderen om ervoor te zorgen dat zij de school ook daadwerkelijk afmaken.

Goed formeel basis-en vervolgonderwijs en eerlijk werk

De overheid is verantwoordelijk voor het leveren van goed onderwijs. Partners van Stop Kinderabeid spreken overheidsinstanties aan op hun plicht. Tegelijkertijd leren ouders hoe zij hun rechten kunnen opeisen, zodat hun kinderen tot ten minste 15 jaar goed formeel onderwijs kunnen volgen. Ook zet de gemeenschap zich in voor de oudere kinderen (15 - 18 jaar), zodat zij secundair onderwijs of een beroepsopleiding kunnen volgen of een geschikte, eerlijke baan kunnen vinden. Op deze manier kunnen families ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede en gemeenschappen en landen hun sociaal economische situatie duurzaam verbeteren.

Kinderarbeidvrije zones wereldwijd

Kinderarbeidvrije zones beginnen klein, maar hebben een enorme kracht. Het concept van de kinderarbeidvrije zones werd in 1992 geïntroduceerd door de Indiase organisatie MVFoundation, die op deze manier in de afgelopen twee decennia meer dan 1 miljoen kinderen uit het werk haalde en naar school bracht. Inmiddels zijn er kinderarbeidvrije zones in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Handboek kinderarbeidvrije zones

Om anderen te inspireren om kinderarbeidvrije zones op te zetten of deze te ondersteunen heeft Stop Kinderarbeid samen met lokale partners het handboek ‘5x5 Stepping Stones towards creating Child Labour Free Zones’ ontwikkeld. Het handboek is gebaseerd op de ervaringen van lokale organisaties en laat zien dat het ondanks armoede echt mogelijk is om kinderen uit het werk en op school te krijgen. Het handbook is beschikbaar in het engels, frans, spaans en arabisch:

>> Download ‘5x5 Stepping Stones towards creating Child Labour Free Zones’ (pdf)

>> Download '5x5 Trampolines para crear zones libre de trabajo infantil (pdf)

>> Download 5 x 5 Éléments essentiels pour la création de zones libres de tout travail d’enfant(pdf)

>> Download ‘5x5 أحجار أساس من أجل إنشاء مناطق خالية من ظاهرة تشغيل الأطفال’ (pdf)

Video kinderarbeidvrije zones

>Bekijk hier ons filmpje over Child Labour Free Zone

Uitgelicht