Responsive image

Nieuw voortgangsrapport: ‘Remedies for Indian seed workers in sight?’

Het op 1 november 2018 verschenen voortgangsrapport ‘Remedies for Indian seed workers in sight?’ van de Landelijke India Werkgroep (LIW) in samenwerking met Stop Kinderarbeid laat zien dat zaadbedrijven, ondanks vooruitgang bij de bestrijding van kinderarbeid, het probleem nog niet voldoende hebben aangepakt. Daarnaast hebben de bedrijven onvoldoende maatregelen genomen om minimumlonen te garanderen, met name de lonen van vrouwen blijven achter.

In reactie op eerdere rapporten uit 2015 hebben veel zaadbedrijven publiekelijk beloofd om het probleem van kinderarbeid en het niet uitbetalen van minimumlonen aan te pakken. Het voortgangsrapport betreft een analyse van wat 14 internationale en Indiase zaadbedrijven sinds 2015 hebben gedaan om die belofte na te komen. We zien een positieve ontwikkeling in de openheid van bedrijven om informatie te geven. En we zien dat meer inspanning nodig is om de situatie te verbeteren.

Lees hier het volledige persbericht.

Download hier het rapport.

 

Also read