Beeld2

Verantwoord ondernemen

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om kinderarbeid tegen te gaan. Wanneer zij zaken doen in het buitenland, moeten zij dat op een verantwoorde manier doen: met zorg voor mensen, grondstoffen, het milieu en de directe omgeving.

Internationale richtlijnen en zorgplicht

Bedrijven zijn soms indirect betrokken bij kinderarbeid, zonder dat ze dat door hebben. De risico’s bij directe leveranciers zijn meestal klein, maar verderop in de keten kunnen deze groter zijn. Voor het bestrijden van kinderarbeid door bedrijven zijn de OESO Richtlijnen voor Multinationals en de VN Richtlijnen voor Bedrijfsleven en Mensenrechten de internationaal overeengekomen richtlijnen.

Bedrijven hebben volgens de OESO en de VN een ‘zorgplicht’ (due diligence) om kinderarbeid in hun hele productieketen te bestrijden. Kernelementen van deze zorgplicht zijn het in kaart brengen, voorkomen en herstellen van schendingen op het gebied van mensenrechten en het actief rapporteren daarover in de hele productieketen. Zo moet een mobieltje bijvoorbeeld niet alleen in de fabriek ‘kinderarbeidvrij’ geproduceerd zijn, maar moeten ook de grondstoffen zonder kinderarbeid gedolven en verwerkt zijn.

>> Kijk hier naar de relevante internationale verdragen en afspraken.

Actieplan voor bedrijven

Onze aanbeveling aan het bedrijfsleven is simpel: onderzoek eerst hoe uw bedrijf betrokken kan zijn bij kinderarbeid en denk van daaruit verder. Weet u zeker dat uw toeleveranciers geen gebruik maken van kinderarbeid? Heeft u de juiste procedures opgesteld? En is er een goed controlemechanisme in werking? Is er een systeem voor monitoring en aanpak van problemen? Belangrijk bij dit onderzoek is dat leveranciers zich niet ‘gedwongen’ voelen om risico’s en problemen te verbergen maar zich ‘gesteund’ voelen om deze inzichtelijk te krijgen en effectief aan te pakken. Afhankelijk van het antwoord op deze vragen moeten bedrijven actie ondernemen om kinderarbeid tegen te gaan. Het 'Actieplan voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden' van Stop Kinderarbeid kan daarbij helpen.

>> Download het 'Actieplan voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden'

Samen stoppen we kinderarbeid

Voor de effectieve aanpak van kinderarbeid in de productieketen van bedrijven is samenwerking met anderen vaak de beste manier. Dat kunnen collega-bedrijven in dezelfde sector zijn, maar ook samenwerking met lokale organisaties en overheden, vakbonden, NGO’s en internationale organisaties.

Wilt u weten wat u kunt doen of hoe u kunt samenwerken? Neem dan contact met ons op via mvo@stopkinderarbeid.nl

>> Download de brochure 'Engaging with companies and csr initiatives' (English)

Uitgelicht