Beeld2

Textiel

Sinds de ramp in Rana Plaza in Bangladesh en de publicaties over moderne slavernij in Indiase textielsector is er veel aandacht voor arbeidsomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie. Toch komt kinderarbeid juist in deze sector nog op grote schaal voor. In de grote fabrieken die rechtstreeks leveren aan internationale kledingbedrijven is er veel verbeterd, maar vaak vindt (verborgen) onderbesteding plaats naar kleinere fabrieken en werkplaatsen waar geen controles plaats vinden. Daar zijn de risico’s op kinderarbeid groot. Hetzelfde geldt voor spinnerijen en katoenvelden.

Stop Kinderarbeid werkt onder meer in Zuid-India - waar veel van onze t-shirts vandaan komen - aan het bestrijden van kinderarbeid. Niet alleen in spinnerijen, maar ook in een heel gebied waar spinnerijen staan. Zo werken we daar aan het ontwikkelen van kinderarbeid vrije zones, waarbij alle kinderen in een bepaald gebied uit het werk worden gehaald en naar school gaan.

Wilt u weten wat u kunt doen of hoe u kunt samenwerken? Neem dan contact op met ons via mvo@stopkinderarbeid.nl

Gerelateerd